OUR
VARIOUSPRODUCTS

ONZE WEGENBOUW PRODUCTEN

Bij het transport van asfalt worden de bodem en de wanden van de laadbak van de vrachtwagen ingespoten met een kleine hoeveelheid anti-kleefmiddel. Vroeger was gasolie (‘rode mazout’) hiervoor het goedkoopste en dus ook populairste middel. Maar deze minerale olie is niet milieuvriendelijk wat bij morsen en lekken tot bodemverontreiniging leidt. Daarnaast geeft het gebruik van gasolie aanleiding tot VOS (‘vluchtige organische stoffen’) emissies. De Vlarem II wetgeving verplicht daarom tot het gebruik van biologisch afbreekbare, niet vluchtige antikleefmiddelen.

Schepens heeft hiervoor een aantal beschermoliën voor de asfalt industrie ontwikkeld die voldoen aan deze milieunorm en tegelijkertijd ook betaalbaar zijn. In tegenstelling tot gasolie zijn deze producten zeer veilig in gebruik dankzij het hoge vlampunt.

support