MILLIEU BEWUST

 

 

MILIEUBEWUST

Omdat Schepens nv belang hecht aan het milieu, stimuleren we onze klanten om zoveel mogelijk milieuvriendelijke grondstoffen te gebruiken. Zowel plantaardige- als biologisch afbreekbare minerale oliën zijn leverbaar.

Om onze klanten te helpen bij hun keuze volgen we voor onze ontkistingsoliën de Fipah-classificatie. Deze indeling informeert gebruikers op een transparante manier hoe een product scoort op gebied van hernieuwbare grondstoffen, gevaarsymbolen, vlampunt, en aromaatgehalte.

Om te voldoen aan alle milieu – en veiligheidseisen werken we samen met gespecialiseerde externe consultants als Mensura.

support